Ustnik o odchyleniu 1.15 mm i długości lady Medium.